SOLUHENGITYS

 

Soluhengitys on aerobisissa oloissa elävien solujen aineenvaihdunnallinen
reaktio, jonka avulla solut vapauttavat ravinnon sisältämää energiaa
käyttöönsä. Soluhengityksen keskeisimmät vaiheet ovat glykolyysi,
sitruunahappokierto ja elektroninsiirtoketju.

C6H12O6 (glukoosi) + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + 36ATP

Yksinkertaistettuna soluhengityksen lähtöaineina ovat glukoosi ja
happi ja lopputuotteena syntyy hiilidioksidia ja vettä. Reaktioissa vapautuu
ATP-molekyylien sidoksien purkautuessa energiaa (36 ATP). 
Anaerobisissa (hapettomissa) olosuhteissa soluhengitys ei pääse etenemään
glykolyysivaihetta pidemmälle, jolloin tapahtuu käymistä. 
Käyminen voi olla joko maitohappo- tai alkoholikäymistä. 
Käymisessä saatavan ATP:n määrä on hyvin pieni (2 ATP) verrattuna
aerobisissa oloissa tapahtuvaan soluhengitykseen.
_
Katso lisää: http://fi.wikipedia.org/wiki/Soluhengitys

 

Mihin pulssioksimetriaa käytetään

 

 

 

 


Miten pulssioksimetrit toimivat

Veren punasolujen väri voi vaihdella hemoglobiinin tilan mukaan, johtuen
hemoglobiinin hemimolekyylin optisista ominaisuuksista.
Happea sitoessaan eli oksihemoglobiinina ne ovat kirkkaan punaisia ja
kudoksissa hapen luovuttaessaan eli deoksiglobiinina väri on tummemman
unainen. Tästä johtuu veren väri, joka laskimoissa näyttää sinertävältä
verisuonien ja ihon läpi.
Pulssioksimetri määrittäa happisaturaation spetkrofotometrisesti mittaamalla,
hemoglobiinin happisaturaatio voidaan suoraan mitata kahden valon
aallonpituuden (660 ja 940 nm) absorbanssien erosta. 

Mittausmenetelmä

Pulssioksimetrian laite, jossa on "puristin" mallinen sensori / anturi. 
Tämä "puristin" sisältää valon lähtee joka mittaa, esimerkisi sormen päästä,
potilaan oksihemoglobiinin imevän valon määrä.
Verenkiertoa virkistämiseksi, on sormen päätä hierottava, ja sen jälkeen asetettava
anturi sormeen. Näytölle tulisi mittaustuloksen ollessa valmis ilmestyä seuraavat tiedot:

• Happisaturaatio
• Syke
• Pulssikäyrä


Pulssioksimetrian rajoitukset

• Ei erota hapetonta hemoglobiini toisistaan kuten karboksihemoglobiinia
  ( COHb) tai methemoglobiinia (MetHb) . 
• Väriaineet tai pigmentit mittausalueella (kuten kynsilakka ) 
• Ulkoiset kirkkaat valonlähteet
• Perifeerinen hypoperfuusio
• Vaikea anemia ( aliarvioi todellista valtimon happisaturaatiota)
• Lisääntynyt laskimopulssi
• Ei huomaa hypoksiaa ( kehon vähentyneesta hapensaannista johtuva hapenpuute
  keskushermostossa )
• Hypoventilaatio tai ventilaation riittävyys


Käyttötarkoitus

Rutiinimenetelmä potilaan seurantaan. Pulssioksimetrin avulla voidaan seuraanta
reaaliajassa potilaan hapetusta sekä pulssia. Arvioimaan tiettyjä terapeuttisia arvoja,
muun muassa seuraavissa tapauksissa:
• Astman aiheuttamat hengitysvaikeudet
• Syanoosi
• Arvioimaan harjoittelun kestoa
• Happihoidon edistymisen valvonta ja arviointi 


Käyttö

1. Ensinmäiseksi on tutustuttava kunkin yksittäisen laitteen toimintaan. Pulssioksimetria valittaessa on myös otettava huomioon tapauskohtaiset vaatimukset. Markkinoilla on saatavilla laaja valikoima eri ominaisuuksilla varustettuja tuotteita, joten omien/ potilaan käyttötarpeiden tunteminen on paras tapa valita sopiva pulssioksimetri
2.Käyttäessä sormianturia ( sensoria ) on poistettava kynsilakkat. 
3. Potilaalle on hyvä suorittaa, mistä mittaus koostuu. Potilaan tulee pysyä paikoillaan, eikä sensorin tule liikkua mittauksen aikana.
4. Mittaus on suoritettava poissa kirkkaasta valonlähteestä. 
5. Suoritettaessa jatkuvaamittausta, tulisi säännöllisin väliajoin ( n. joka 8 h ) vaihtaa mittauspaikkaa, haavojen välttämiseksi.
6. Klipsi antureiden ei tule puristaa liikaa, sillä tämä voi vaikuttaa tulokseen.

Normaali mittaustulos

Happisaturaation tulee olla suurempi kuin (>) 95 %.
 

Epänormaalien mittaustulosten arviointi

Kohonnut happisaturaatio
• Hyperventilaatio 
• Jännittyneisyys, ahdistuneisuus

Happisaturaatio lukemat alhaiset
• Krooniset keuhkosairaudet 
• Dekompensaatio ja astmakohtaus
• Sydänsairaudet

 

DIAGNOSTICS SHOP
 

 

 

 

 

  


 

gallery/ce fingertip pulse oximeter for sleep study & monitoring - spo2 monitor (2)

Pulssioksimetriaa kutsutaan myös
• Happisaturaation mittaus 
• Hapetuksen seuranta

Kuvaus
Pulssioksimetria, on ei- invaasinen mittaustapa, hemoglobiinin
happisaturaation määrittämiseen.

 

gallery/fig13respiration
gallery/pulse oxymeters

5 colors available

gallery/spo pulse oxymeter tarjous labtex

FDA CE
Finger Pulse Oximeter Spo2 PR Fingertip Oxygen Monitor 
Model: OLED

gallery/graviola_diag_logo_150x60
gallery/vela_logo_300x118