Nimi  
Sähköposti  
Kaupunki  
Miten löysit meidät?  
Haluatko lisätietoja Graviolasta tai kotidiagnostiikka -tuotteista?  
Viesti  

LÄHETÄ MEILLE KYSELYSI TÄLLÄ LOMAKKEELLA


Tee vetoomus Euroopan parlamentille (kirjeitse tai internetissä)

Vetoomuksia Euroopan parlamentille voivat esittää unionin kansalaiset sekä luonnolliset ja oikeushenkilöt, jotka asuvat tai joilla on rekisteröity toimipaikka jossakin EU-maassa. Vetoomuksen aiheen on kuuluttava unionin toimialaan, sen voi esittää yksin tai yhdessä muiden kansalaisten kanssa ja sillä on oltava suora kytkös vetoomuksen tekijään. Vetoomus voi olla valitus tai pyyntö, ja sen aihe voi koskea julkista tai yksityistä etua.

 

Tee valitus SOLVIT-palveluun valtioiden rajat ylittävissä ongelmissa EU:ssa

SOLVIT ratkoo EU:n sisämarkkinoihin liittyviä ongelmia, jotka johtuvat EU-lainsäädännön virheellisestä soveltamisesta EU-maissa. SOLVIT on niin kansalaisten kuin yritystenkin käytettävissä.

Pyydä apua muissa EU-maissa tekemiisi ostoksiin liittyvissä ongelmissa

 

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto

Tee kantelu EU-lainsäädännön vastaisesta EU-maan toimenpiteestä tai käytännöstä

Tietoa oikeuksistasi

 

Tee kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle hallinnollisesta epäkohdasta EU:n toimielimessä tai laitoksessa

EU-maiden kansalaiset ja asukkaat, yritykset, järjestöt tai muut elimet, joilla on rekisteröity toimipaikka EU:ssa, voivat tehdä kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle.

 

Osallistu EU:n laajuiseen keskusteluun esimerkiksi kuulemisten avulla

Sinun äänesi Euroopassa

 

Hanki tietoa EU:n lainsäädännöstä sekä asumisesta, työskentelystä, muuttamisesta ja yrittäjyydestä EU:ssa

Europe direct (yleinen EU-neuvonta)

Sinun Eurooppasi ja Sinun Eurooppasi -neuvonta (erityisneuvontaa EU:ssa asumiseen, työntekoon, opiskeluun tai yrittämiseen liittyvissä kysymyksissä)

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/alternative-ways-eu?lg=fi

ECI v1.7.5 | Päivitetty viimeksi: 23/06/2016 10:16 | Sivun alkuun

Tapoja lähestyä EU: ta tai vaikuttaa sen toimintaan

gallery/eu valitus